Léim go dtí an príomhábhar

Tionscadail Leasa Choitinn Lámhleabhar de Nósanna Imeachta maidir le Deonú Ceadúnais

Tá Lámhleabhar de Ghnáthaimh Deonaithe Ceada foilsithe ag an mBord Pleanála.

Ullmhaíodh an lámhleabhar seo de bhun Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagar tras-Eorpach fuinnimh (an Rialachán). Féachtar leis an Rialachán seo le nuachóiriú agus leathnú a dhéanamh ar bhonneagar fuinnimh na hEorpa agus le líonraí a nascadh trasna teorainneacha chun sainchuspóirí bheartas fuinnimh an Aontais –
iomaíocht, inbhuanaitheacht agus slándáil an tsoláthair – a chomhlíonadh. Gheofar nasc chuig an Rialachán anseo. Déanfar an Lámhleabhar a athbhreithniú agus a thabhairt chun dáta de réir taithí.